top of page
Norsk ullgris Nordre Ihlen.png

Vår historie

Logo-Dyrevernmerket-web.png

Norsk Ullgris DA er et samarbeide mellom gårdene Østre Pavestad gård i Hemnes, Aurskog-Høland og Nordre Ilen gård i Askim, Indre Østfold.
Vi er Debiosertifisert og vår Mangalica Ullgrisbesetning er Dyrevernmerket.

Norsk ullgris ansatte_edited_edited.jpg
Norsk ullgris fargerik griserr rundt mann.jpg

Mangalica ullgris

Mangalica ble oppført som egen rase i Ungarn i 1927. Rasen er krysset av flere lokale svineraser fra Kroatia, Serbia og fra Ungarn, forløperen har aner tilbake til 1830-tallet. Navnet Mangalica kommer fra serbokroatisk mangala svinija, 'velfødd gris' eller mangulica, mangulac, 'småfeit'. Rasen har mye spekk og bust og blir gjerne kalt ullgris her i Norge. Som alle gamle husdyrraser vokser også ullgris saktere. Den er ikke slakteklar før den er ca 12 - 16 mnd. gammel. En høy prosent av skrotten utgjør fett noe som er særpreget på denne rasen. Mangalica ullgris utvikler et mørkt kjøtt med en unik marmorering, samt kvalitetsspekk. Kjøttet er veldig smaksrikt. Fettet inneholder en stor prosent umettede fettsyrer og oljesyre.

Vi fôrer våre ullgriser økologisk 

Våre Mangalica Ullgriser har tilgang til utebeite hele året. De har sine soveplasser i hus med rikelig halm. Ullgrisene velger ofte å ligge ute og koser seg på gode plasser med halm.

 

Vi fôrer våre slaktegriser med økologisk valset urkorn og kraftfôr uten soya. De har alltid tilgang på gress enten i rundballer eller ferskt gress.

Avlspurkene våre nyter dagene på Østre Pavestad gård. Her føder de grisunger ca to ganger i året. Når grisungene avvennes naturlig ved ca 3 måneders alder, flyttes de til Nordre Ilen gård. Her går slaktegrisene til de er 14 - 18 måneder gamle.

Når dyr skal leveres til slakt kjører vi dem selv med egen bil og livdyrhenger til et lite slakteri hvor de avlives uten bruk av gass. Ved å gjøre det på denne måten unngår dyrene stress.

Norsk ullgris front 1_edited.jpg

Eiere

Norsk Ullgris DA holder til på 2 gårder, Nordre Ilen i Askim og Østre Pavestad i Aurskog Høland. 

Norsk ullgris Dame.JPG
Anne-Lise Sørensen

Anne-Lise Wiik Sørensen er utdannet Teknisk Tegner, men har det meste av sitt voksne liv jobbet som gründer sammen med sin mann Jon. Hun var i flere år daglig leder i egen gårdsbarnehage på familiegården. Nå er hun kontaktperson i Norsk Ullgris DA med ansvar for økonomi, administrasjon og salg på REKO-ringene.

Norsk Ullgris mann.JPG
Jon Sørensen
 

Jon Sørensen er eier av Nordre Ilen gård, utdannet agronom og bistår nå i driften til Jon André. Jon har klassifisering som livdyrsjåfør og har ansvar for kjøring av dyrene til beiter og slakt. Jon møter du også på utleveringer på REKO-ringene.

Norsk ullgris Gutt.JPG
Jon André Sørensen
 

Jon André Sørensen er utdannet agronom og forpakter Nordre Ilen gård. Han har økologisk drift på gården med å dyrke urkorn og gras samt Mangalica ullgris Han har ansvar for slaktegrisene i Norsk Ullgris DA og deltar på utleveringer på REKO-ringene.

Norsk ullgris Petter Simonsen.JPG
Petter Simonsen
 

Petter Simonsen er eier av Østre Pavestad gård og driver gården økologisk, regenerativt og holistisk. Petter er også profesjonell sanger og musiker. Driften på gården består av dyrking av urkorn og gras, storferasen Hereford, Bronsekalkuner, Dverg Kochin høner og Mangalica ullgris.  Han har ansvar for avlsdyrene i Norsk Ullgris DA og du møter ham gjerne på utleveringer på REKO-ringene.

Nordre Ilen gård

Norsk ullgris Gård.jpg

Nordre Ilen gård ligger i Askim i Indre Østfold kommune. Gården startet omlegging til økologisk drift i 1999 har vært drevet med Debiogodkjenning siden 2001. 

 

Med kort avstand til Askim sentrum ligger gården sentralt til.

I åsen som ligger 200 meter fra gårdstunet, ligger 4 store rundhauger fra yngre jernalder.

 

På gården dyrkes urkorn som emmer og spelt. I tillegg dyrkes havre og hvete. Vekstskiftet består også av grasproduksjon og grønngjødsling. Sammen med kornet blir det sådd underkultur som gir næring til jorda og hindrer ugress i kornet.

 

På Nordre Ilen gård går slaktedyrene fra de er avvent fra mødrene til de er slakteklare. Dyrene er født på Østre Pavestad gård der vi har våre purker.

Beiteområdene på Nordre Ilen består av store skogsbeiter. Ullgrisene beiter også på underkultur på jordene etter at kornet er tresket.

 

I kårboligen holder Stubbeskogen gårds- og naturbarnehage til. Familien Sørensen startet Ilen gårdsbarnehage i 2006. Siden 2019 er den drevet med nye eiere og nytt navn.

Østre Pavestad gård

Norsk Ullgris Østre Pavestad gård.jpg

Østre Pavestad Gård ligger i Søndre Høland, i Aurskog-Høland kommune. Her koser ullgris og urkorn seg på store arealer. All produksjon på gården siden 2001 er økologisk og Debiogodkjent.

 

Gården ligger vakkert til i flott turområde og i enden av Haldenvassdraget ved Skulerudsjøen

 

Driften på gården er regenerativ og holistisk. 

På gården dyrkes urkorn; de eldste kornsorter i hvetefamilien. 

 

På Østre Pavestad holder våre purker og råner til. Grisunger fødes 1 - 2 ganger i året. Her koser de seg på store skogsområder og beiter på underkultur på jordene sammen med gårdens Hereford storfe etter innhøsting.

 

I fjøs og låve har purkene det godt og føder sine unger i trygg atmosfære. Grisungene utforsker raskt det som er spennende i halmen og ute på beitene. Mødre og unger går sammen til de naturlig avvennes. Når ungene er ca 3 måneder begynner mødrene og trenge hvile fra de små som nå begynner å få en trang til å utforske uten påpasselige mødre og tanter rundt seg.

 

Driften på gården består også av storfe av rasen Hereford, Bronsekalkun, høner av rasen Dvergkochin samt ender og kaniner.

Ullgriser og person.jpg
bottom of page